Önder BARUTCU

Web Geliştirme ve Danışmanlık

Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?


2017 yılının başlarından itibaren uygulamaya konulan, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), ilk başlarda bin kişi ve üzerinde çalışanı olan özel sektör kuruluşlarını kapsamaktaydı. Ancak, daha sonra aşamalı olarak tüm çalışanlar için uygulanarak, 2017 yılının Nisan ayı itibari ile kamu çalışanlarını da kapsamına almıştır.

BES’in Çalışma Şekli

(BES) Bireysel Emeklilik Sistemi, uygulamaya konulduğu andan itibaren, çalışanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılarak işlev görmektedir. Bu, birçok kişi sevindirici ve memnun edici olsa da, bu durumdan rahatsız olanlar ve BES uygulamasından ayrılmak isteyenlerde olmuştur.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkmak isteyenler için zorlama bulunmamaktadır. BES, çalışma şekli olarak maaştan yapılan kesintinin, katılımcının bireysel hesabında birikmektedir. Her ay devlet tarafından verilen %25 katkı ile de katılımcıya destek sağlanmaktadır.


BES Cayma Hakkı

BES iptali için cayma hakkı mevcuttur. Bu hak özetle, uygulamaya dahil olan çalışanın, ilk iki ay içerisinde ilgili bankaya ya da bankanın müşteri hizmetlerine başvurarak, cayma hakkını kullanmak istemesini belirtmesi ile yapılmaktadır. Çalışanların maaşlarından yapılan kesintiler, bireysel emeklilik şirketine itikal ettikten sonra çalışana, sms, posta, e-mail vb yolla bildirim yapılmaktadır. Bu bildirimlerin başlaması ile birlikte cayma süresi başlamış olmaktadır.

Bireysel Emekliliği Nasıl İptal Edebilirim?

Cayma hakkının kullanılabilmesi için verilen 2 aylık süre aşılmış ise, Bireysel Emeklilik Sistemi iptali için kişinin, BES şirketinden ayrılmak istediğine dair talepte bulunması gerekir. Bu, telefon, e-mail, faks ve posta vs gibi yollarla olabilmektedir.

Şirkete iptal talebi ulaştığında, çalışana 5 iş günü içerisinde ayrılma bilgi formu, hesap özeti ve ayrılma talep formu gönderilmektedir. Çalışan, bu ayrılma talep formunu doldurarak imzaladıktan sonra BES şirketine posta ya da faks yoluyla gönderir. Böylece BES hesabında biriken tüm paralar 20 iş günü içinde çalışanın hesabına yatırılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkış

Bireysel emeklilik sistemi, zorunlu bir uygulama olsa da bireysel emeklilik sisteminden çıkış yapmak çalışanların tercihlerine bırakılmıştır. BES’e dahil edildikten sonraki ilk 2 ay içerisinde uygulamadan çıkılabildiği gibi, 2 aylık süreyi kaçıranlar ve uygulamadan çıkmak isteyenler için de alternatif seçenekler sunulmuştur.Yorum Yap